Jak importować księgowania do Exact Globe z danych przygotowanych w Excelu?
24.09.2022

Jak importować księgowania do Exact Globe z danych przygotowanych w Excelu?

Jak importować księgowania do Exact Globe z danych przygotowanych w Excelu?

Importer księgowań

Importer księgowań z Excela to aplikacja, która umożliwia import danych księgowych z pliku Excel bezpośrednio do księgowości finansowej oprogramowania Exact Globe. Rozwiązanie sprawdza się w przypadku tworzenia w arkuszu kalkulacyjnym dużej ilości wpisów księgowych, które są powtarzane każdego miesiąca. To łatwy i szybki sposób na zautomatyzowane przeniesienie niezbędnych danych - bez konieczności ich ręcznego wprowadzania do systemu księgowo-finansowego.

Mechanizm importu wpisów księgowych z Excela jest dwuetapowy. Aplikacja odczytuje dane z pliku i dokonuje ich wstępnej weryfikacji w zakresie poprawności użytych stałych danych, ciągów numerycznych, a także zbilansowania stron WN i MA. W razie wykrycia błędów, import niepoprawnych danych nie zostanie wykonany, a użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat. Po wywołaniu procedury importu danych zostanie utworzone księgowanie w odpowiednim dzienniku w księgowości finansowej Exact Globe.

W ramach importu możliwe jest zaimportowanie:

  • jednego księgowania z jednego arkusza,
  • każdego wiersza z arkusza jako odrębnego wpisu księgowego,
  • wielowierszowego wpisu księgowego z jednego arkusza.

Szablon pliku Excel jest plikiem ze stałą strukturą i układem pól. Jeśli na początku pracy przygotujesz dane w Excelu, później bez problemów możesz je zaimportować jako księgowania do systemu Exact Globe. Zaoszczędzisz dzięki temu mnóstwo czasu i wyeliminujesz ryzyko popełnienia błędów.

Rozwiązanie jest często wykorzystywane w przypadku księgowania kosztów paliwa na podstawie kart paliwowych, przeksięgowywania rezerw, czy faktur zakupowych za cyklicznie powtarzające się usługi typu leasing, czynsz czy media.

Z naszych rozwiązań korzystają