Nowy moduł w rozwiązaniu iService – Mapa Serwisu
22.03.2018

Nowy moduł w rozwiązaniu iService – Mapa Serwisu

Nowy moduł w rozwiązaniu iService – Mapa Serwisu

W odpowiedzi na potrzebę wzbogacenia narzędzi planistycznych iService o możliwość śledzenia położenia serwisantów oraz klientów serwisu stworzyliśmy moduł, który jest efektem integracji rozwiązania iService z Emapą. Mapa serwisu prezentuje aktualne położenie serwisantów, położenie poszczególnych zleceń serwisowych oraz szczegółowe dane zgłoszonych przez klientów zleceń. Uzupełnienie rozwiązania iService o mapę serwisu pozwala na bieżący podgląd aktywności wszystkich serwisantów firmy. Moduł mapy poprzez geograficzną prezentację położenia klientów zgłaszających zlecenie serwisowe daje koordynatorowi serwisu możliwość efektywnego zarządzania pracą podległych mu serwisantów. Informacja o bieżącym położeniu serwisantów daje koordynatorowi możliwość łatwego planowania optymalnych tras przejazdów. Pozwala to na istotne obniżenie kosztów dojazdów do klienta. Koordynator znając również rozmieszczenie zleceń nieprzypisanych żadnemu z serwisantów może łatwo zadecydować, który ze znajdujących się w pobliżu serwisantów i w jakim czasie obsłuży dane zlecenie serwisowe. Szybka obsługa zleceń, oprócz wzrostu zadowolenia klienta, przynosi również wymierne korzyści wynikające ze skrócenia czasu mijającego pomiędzy zarejestrowaniem zgłoszenia a wystawieniem faktury za zrealizowaną usługę. Moduł mapy oferuje koordynatorowi serwisu także dostęp do narzędzi pozwalających na wygodne przeglądanie zaplanowanych zadań według zdefiniowanych serwisów regionalnych, typów zleceń, statusów oraz dat.

Podstawowe funkcjonalności mapy serwisu:

  • prezentacja bieżącej pozycji serwisantów mobilnych
  • prezentacja lokalizacji zleceń serwisowych
  • dostęp do szczegółów zleceń serwisowych
  • prezentacja zleceń wybranego serwisanta
  • prezentacja zleceń nieprzypisanych do żadnego z serwisantów
  • prezentacja zleceń wybranego serwisu regionalnego

Z naszych rozwiązań korzystają