AXA integruje systemy informatyczne z LST-Soft
6.01.2019

AXA integruje systemy informatyczne z LST-Soft

AXA integruje systemy informatyczne z LST-Soft

AXA to jedna z wiodących firm na polskim rynku ubezpieczeń. Grupa funkcjonuje w Polsce od 2006, kiedy to AXA DIRECT zaczęła podbijać krajowy rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. Następnie dzięki zakupowi Grupy Winterthur Grupa rozszerzyła działalność o ubezpieczenia na życie oraz fundusze emerytalne. Od tego czasu zespół doświadczonych ekspertów, silna globalna pozycja Grupy AXA, jej potencjał finansowy oraz szeroka oferta produktowa - pozwalają świadczyć najwyższej jakości usługi idealnie dopasowane do potrzeb klientów. Grupa AXA prowadzi swoją działalność w Polsce poprzez następujące spółki:

  • AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna
  • AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna
  • AXA Polska Spółka Akcyjna
  • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • Avanssur S.A. Oddział w Polsce

Różnorodność i złożoność prowadzonego przez Grupę AXA biznesu wymaga wsparcia przez wiele złożonych systemów informatycznych. Dodatkowo zachodzące na rynku zmiany wymuszają ciągły rozwój stosowanych w grupie technologii informatycznych. Jednym z wyzwań, przed jakimi staje dział IT AXA, jest integracja poszczególnych składników infrastruktury informatycznej funkcjonujących w Grupie.

Konrad Góra, Menadżer ds. Systemów Obsługi Ubezpieczeń Korporacyjnych:
Za cześć integracji wewnętrznych systemów Grupy AXA z podmiotami zewnętrznymi, np. z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG), odpowiedzialna jest firma LST-Soft Sp. z o.o. Konsultanci LST-Soft świetnie rozumieją wymagania biznesowe naszej firmy, a proponowane przez nich rozwiązania są dobrze dostosowane do naszych potrzeb i warunków w jakich mają funkcjonować. Elastyczność i profesjonalizm firmy LST-Soft na etapie projektowania i tworzenia oprogramowania pozwoliły nam na sprawne uruchomienie systemu odpowiedzialnego za komunikację z UFG. Dzięki wzorowej współpracy przy dotychczas realizowanych projektach planujemy skorzystać z usług LST-Soft dla dalszego rozwoju mechanizmów integrujących wewnętrzne systemy Grupy AXA.

Z naszych rozwiązań korzystają