Nowy moduł w rozwiązaniu iService – Delegacje
2.12.2019

Nowy moduł w rozwiązaniu iService – Delegacje

Nowy moduł w rozwiązaniu iService – Delegacje

Moduł delegacji umożliwia rejestrację i rozliczenie delegacji w systemie Exact Synergy Enterprise. Powstała funkcjonalność daje przełożonym możliwość kontroli podróży i wydatków służbowych podległych im pracowników. Moduł delegacji stanowi doskonałe uzupełnienie rozwiązania iService dzięki możliwości wykorzystania zawartej w nim funkcjonalności rejestracji czasu pracy do automatycznego rejestrowania danych potrzebnych do sporządzenia rozliczenia delegacji. Integracja z Exact Synergy Enterprise pozwala w pełni wykorzystać funkcjonalności systemu, związane z konfiguracją przebiegu procesu rozliczenia delegacji. Usprawnienie procesu rozliczenia delegacji oraz obiegu dokumentów, jakie zapewnia ten moduł, pozwala sprawnie dostarczyć księgowości precyzyjne informacje dotyczące kosztów wyjazdów służbowych. Dzięki możliwości rejestracji zdefiniowanych kosztów dodatkowych oraz zaliczek użytkownicy aplikacji otrzymują łatwy dostęp do informacji pozwalających na efektywną kontrolę kosztów związanych z wyjazdami pracowników. Moduł delegacji pozwala znacznie skrócić czas związany z wprowadzeniem i rozliczeniem delegacji oraz obliczaniem należnych pracownikom diet. Jest to wygodne narzędzie pozwalające odciążyć pracowników od zadań związanych z rozliczeniem delegacji. Zaletą przygotowanego rozwiązania jest również możliwość wydruku dokumentu delegacji w oparciu o dowolnie zdefiniowany wzór.

Z naszych rozwiązań korzystają